【Sự Kiện】Năm Mới Tài Lộc - Nhận Full Set Thời Trang Thánh Giáp Cơ Giới (10/2 - 12/2)

09-02-2024

【Sự Kiện】Năm Mới Tài Lộc - Nhận Full Set Thời Trang Thánh Giáp Cơ Giới

 1. Thời gian: 00:00 ngày 10/2/2024 - 23h59 ngày 12/2/2024
 2. Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nap Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn. Đặc biệt, nạp tích lũy đạt mốc 1500 Tiên Phiếu trở lên sẽ nhận được full set thời trang Thánh Giáp Cơ Giới bao gồm:
 • Sương Hà Vạn Li - Dấu Chân
 • Chí Cao Chỉ Lệnh - Quàng Hoàn
 • Phong Tình Dụ Vực - Mặt
 • Thúy Linh - Đai
 • Thánh Giáp Cơ Giới - Vũ Dực
 • Huyền Minh Chân Võ - Tọa kỵ

CỤM 1 (S1 - S1833)

CỤM 2 (S1834-S1860)

 • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode)
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
 • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
 • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1 (S1 - S1833) sẽ không nhận được quà Cụm 2 (S1833 - S1860) 
 • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 13/2/2024

Tin khác