【Sự Kiện】Mừng Ngày Thống Nhất Đất Nước - Nhận Xe Tăng T-59 Và Full Set Thời Trang Hoa Mai Ngạo Tuyết (30/4 - 1/5)

29-04-2024

【Sự Kiện】Mừng Ngày Thống Nhất Đất Nước - Nhận Xe Tăng T-59 Và Full Set Thời Trang Hoa Mai Ngạo Tuyết (30/4 - 1/5)

 1. Thời gian: 00:00 ngày 30/4/2024 - 23h59 ngày 1/5/2024
 2. Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nap Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn. Đặc biệt, nạp tích lũy đạt mốc 1500 Tiên Phiếu trở lên sẽ nhận được Xe Tăng T-59 và full set thời trang Hoa Mai Ngạo Tuyết bao gồm:
 • Tọa Kỵ Xe Tăng T-59
 • Mị Mị Mị A-Khung Chat
 • Mị Mị Mị A-Khung Avatar
 • Mai Hoa Ngạo Tuyết-Vũ
 • Mai Hoa Ngạo Tuyết-Y
 • Sương Tuyết Chiến Côn
 • Loan Toàn-Tiên Oa

CỤM SERVER KINH ĐIỂN

CỤM SERVER LONG GIỚI

CHÚ Ý:

 • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode)
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
 • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
 • Tiên Hữu thuộc Server Cụm Kinh Điển sẽ không nhận được quà Cụm Long Giới 
 • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 2/5 hoặc 3/5


 

Tin khác