Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Takamura TinhGiới2 2,591,043,566,404
Minh•Báo TiênGiới1 1,932,310,999,874
C2TiếuNgạo€G ThầnGiới2 1,905,677,294,754
4 Dark••Fury DịGiới1 1,704,499,950,694
5 NhậpMaVìNàng SátThần1 1,651,720,930,503
6 ࿐Mắm༻ QuáchTĩnh3 1,533,876,432,579
7 EmÐô BíchLục1 1,380,866,158,196
8 Angel ChuBáThông4 1,275,769,291,260
9 ꧁A͙N͙H͙꧂ BíchLục1 1,225,955,767,019
10 Liên19t TiênGiới1 1,219,127,416,619
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
Putin LongGiới1 63,694,468,469
༶HღT༶ LongGiới2 49,286,688,349
Louis LongGiới1 43,866,130,745
4 Long•Đế LongGiới9 31,373,797,815
5 Vũ•한국 LongGiới10 17,432,869,167
6 Xuna LongGiới10 14,379,759,562
7 7·CồnLào LongGiới9 13,343,935,654
8 ThiênĐế LongGiới1 11,144,031,972
9 No1 LongGiới53 8,492,071,922
10 KUN༒BaChàCú LongGiới2 8,296,769,063
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
ßéßônɠ LongGiới90 134,294,298
Ashly LongGiới89 130,038,376
Thiên LongGiới89 73,547,435
4 ༄ཉིTom༂࿐ LongGiới92 66,629,390
5 Thiên*Long LongGiới91 57,062,607
6 Mập LongGiới89 56,890,449
7 Kreant LongGiới90 56,487,869
8 Lạc*Thần LongGiới92 56,153,665
9 Tép LongGiới89 40,951,380
10 dưahấu LongGiới89 40,537,635
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến hoa
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến tho
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến phong
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến tan
Mark 1 124.000.000
Jacob 1 123.000.000
coconati121 1 122.000.000
4 coconati121 1 121.000.000
5 coconati121 1 121.000.000
6 coconati121 1 121.000.000
7 coconati121 1 121.000.000
8 coconati121 1 121.000.000
9 coconati121 1 121.000.000
10 coconati121 1 121.000.000
Về trang chủ