【Sự Kiện】Tháng 3 May Mắn - Nhận Full Set Thời Trang Niềm Vui Trẻ Thơ (1/3 - 2/3)

04-03-2024

【Sự Kiện】Tháng 3 May Mắn - Nhận Full Set Thời Trang Niềm Vui Trẻ Thơ (1/3 - 2/3)

 1. Thời gian: 00:00 ngày 1/3/2024 - 23h59 ngày 2/3/2024
 2. Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nap Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn. Đặc biệt, nạp tích lũy đạt mốc 1500 Tiên Phiếu trở lên sẽ nhận được full set thời trang Niềm Vui Trẻ Thơ bao gồm:
 • Giao Long Ngộ Hải-Khung Chat
 • Giao Long Ngộ Hải-Khung Avatar
 • Hổ Khiếu Sơn Hà Lệnh-Pháp Bảo
 • Miêu Tiên Nhân-Sủng
 • Đồng Tâm Đồng Thú-Y
 • Đồng Tâm Đồng Thú-Vũ

Cụm 1 (S1 - S1856)

Cụm 2 (S1857-S1880)

 • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode)
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
 • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
 • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1(S1-S1856) sẽ không nhận được quà Cụm 2(S1857-S1880) 
 • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 4/3/2024

 

 

Tin khác