【Sự Kiện】Mừng Sinh Nhật 2 Tuổi - Tích Nạp Nhận Full Set Thời Trang Chí Tôn Vương Quyền

17-05-2024

【Sự Kiện】Mừng Sinh Nhật 2 Tuổi - Tích Nạp Nhận Full Set Thời Trang Chí Tôn Vương Quyền

 1. Thời gian: 00:00 ngày 17/5/2024 - 23h59 ngày 18/5/2024
 2. Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tiên hữu nạp tích lũy Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn. Đặc biệt, nạp tích lũy đạt mốc 1500 Tiên Phiếu trở lên sẽ nhận được full set thời trang Chí Tôn Vương Quyền bao gồm:
 • Thiên Cổ Nhất Đế - Áo
 • Thiên Cổ Nhất Đế - Vũ
 • Kim Loan Ngự Tọa
 • Thiên Mệnh Sở Quy
 • Quyền Khuynh Thiên Hạ
 • Nhân Hoàng Bản Kỷ 

CỤM SERVER KINH ĐIỂN

CỤM SERVER LONG GIỚI 

CHÚ Ý:

 • Chỉ tính nạp tích lũy Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode)
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
 • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
 • Tiên Hữu thuộc Server Cụm Kinh Điển sẽ không nhận được quà Cụm Long Giới 
 • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 20/5 hoặc 21/5


 

 

Tin khác