【Sự Kiện】2024 Hành Trình Rực Rỡ - Nhận Full Set Thời Trang Mùa Xuân

31-12-2023

【Sự Kiện】2024 Hành Trình Rực Rỡ - Nhận Full Set Thời Trang Mùa Xuân

 1. Thời gian: 00:00 ngày 1/1/2024 - 23h59 ngày 2/1/2024
 2. Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nap Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn. Đặc biệt, nạp tích lũy đạt mốc 600 Tiên Phiếu trở lên sẽ nhận được full set thời trang Non nước mùa xuân bao gồm:
 • Xuân Giang Thuỷ Noãn-Vũ
 • Xuân Giang Thuỷ Noãn-Y
 • Bắc Minh Tiên Côn
 • Cẩn Huyên-Tiên Oa
 • Quất Tử Khi Thuỷ-Khung Avatar
 • Quất Tử Khi Thuỷ-Khung Chat

Cụm 1 (S1 - S1784)

Cụm 2 (S1785 - S1810)

CHÚ Ý: 

 • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode)
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
 • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
 • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1 (S1 - S1784) sẽ không nhận được quà Cụm 2 (S1785 - S1810) 
 • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 3/1/2024

Tin khác