【Sự kiện】Cuối Năm Rực Rỡ (2/12 - 3/12)

01-12-2023

【Sự kiện】Cuối Năm Rực Rỡ (2/12 - 3/12)

  • Thời gian: 00:00 ngày 2/12 - 23h59 ngày 3/12
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nạp Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn 

CỤM 1 (S1 - S1772)

CỤM 2 (S1773 - S1790)

CHÚ Ý: 

  • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode) 
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
  • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
  • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1(S1-S1773) sẽ không nhận được quà Cụm 2 (S1773-S1790) và ngược lại
  • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 04/12

Tin khác