PHÚC LỢI ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO VIP CHIẾN GIỚI 4D

22-05-2024

PHÚC LỢI ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO VIP CHIẾN GIỚI 4D 

BQT Chiến Giới 4D xin gửi các tiên hữu các Quà Mốc VIP:

*VIP13

-Đá Bộ trang sức hoàn mỹ tự chọn*2
-Quà tự chọn thiên thần cực phẩm*1
-Quà tự chọn chiến thần lam y*1
-Thần khí thiên thần vô thượng (mảnh)*20

-Danh Hiệu VIP Cá Nhân*1

*VIP14

-Đá Bộ trang sức hoàn mỹ tự chọn*2
-Đá thú nguyên*2
-Quà tự chọn chiến thần lam y*1
-Thần khí thiên thần vô thượng (mảnh)*20

*VIP15

-Hắc Kim Thiên Thạch*1
-Gói Đá Hồn Thần Phẩm Tự Chọn*1
-Quà tự chọn chiến thần lam y*1
-Thần khí thiên thần vô thượng (mảnh)*20

-Danh Hiệu VIP Cá Nhân*1

*VIP16

-Gói Pháp Bảo Tuyệt Thế Kim*1
-Đá Bộ trang sức hoàn mỹ tự chọn*2
-Quà tự chọn chiến thần lam y*1
-Thần khí thiên thần vô thượng (mảnh)*20

-5000 Tiên Ngọc Hàng Tháng

*VIP17

-Đá Bộ trang sức hoàn mỹ tự chọn*2
-Quà tự chọn thiên thần cực phẩm*1
-Thần khí thiên thần vô thượng (mảnh)*20
-Quà tự chọn thời trang Vương Giả*1

-10000 Tiên Ngọc Hàng Tháng

*VIP18

-Vô Thượng Thiên Thần Tự Chọn 9*1
-Sách Kỹ Năng Hóa Long 8*1

-20000 Tiên Ngọc Hàng Tháng

*VIP19

-Tự Chọn Pháp Dực Biến Dị Vô Thượng 8*1
-Gói Tự Chọn Hóa Côn Tuyệt Thế *1

-20000 Tiên Ngọc Hàng Tháng

*VIP20

-Vui Lòng Liên Hệ Chăm Sóc Khách Hàng Để Nhận Phần Quà Đặc Biệt

 

 

 

Tin khác