3 VẬT PHẨM QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT KHI KÍCH HOẠT TINH TÚ

29-06-2022

3 VẬT PHẨM QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT KHI KÍCH HOẠT TINH TÚ

- Tinh thần: Để kích hoạt tinh tú của mỗi thiên thần sẽ cần tới các tinh thần khác nhau, thiên thần phẩm chất càng cao thì yêu cầu tinh thần cũng có phẩm chất càng cao.

- Hư huyễn thần phù: Sau khi kích hoạt tinh tú, muốn trợ chiến thiên thần cần mở vị trí hiệp trợ tinh thần. 

- Tinh thần thần thạch: Để nâng cấp lever của các thiên thần trợ chiến

+Lv2: Chuyển hóa thuộc tính tăng gấp đôi

+LV3: Chuyển hóa sát thương tăng 50%

+Lv4: Thời gian hồi chiêu giảm 50 giây

+LV5: Công kích có tỷ lệ làm mới thời gian hồi chiêu

Tin khác