Hệ Thống Thần Thể

09-06-2022

Quý Tiên Hữu thân mến !

BQT Chiến Giới 4D xin trân trọng giới thiệu tính năng Thần Thể. Tính năng độc đáo sẽ giúp các Tiên Hữu có trải nghiệm game thú vị và hấp dẫn hơn. 

Thiên thư:

1. Mỗi quyển thiên thư có 5 trang. mỗi trang có 8 mảnh để ghép thành 

2. Thu thập mỗi mảnh sẽ tăng thuộc tính nhất định, thu thập đủ 8 mảnh thì sẽ kích hoạt 1 trang thiên thư 

3. Mảnh thiên thư có thể tìm được thông qua Boss tiên giới và shop Thần thể giáng lâm

Thần thể:

1. Thu thập đủ 5 trang sẽ kích hoạt 1 chuyển và mở ra thần thể 

2. Thẩn thể tu luyện phân thành 11 cảnh giới lớn và 10 cảnh giới nhỏ 

3. Tu luyện mỗi thần thể nhỏ sẽ cần những mốc thời gian nhất định

4. Thánh trang chia làm phổ thông và đặc thù 

5. Mỗi thánh trang chia làm 8 phẩm chất, phẩm càng cao thì lực chiến càng cao 

6. Trang bị có thể kiếm được thông qua Boss tiên giới 

7. Mặc đủ bộ thánh cam trở lên sẽ kích hoạt phẩm chất hiệu quả hiệu ứng diện rộng

8. Cấp cường hóa càng cao thuộc tính tăng lên càng cao 

9. Cường hóa đến cấp nhất định sẽ kích hoạt thánh trang toàn thân 

10. Thay thế thánh trang kích hoạt toàn bộ thuộc tính cũ

Trân Trọng.

BQT Chiến Giới 4D.
 

Tin khác