Hệ Thống Chuyển Chức 5

30-05-2022

Quý Tiên Hữu thân mến !

BQT Chiến Giới 4D giới thiệu, sau phiên bản update 1/6 khi nhân vật của Tiên Hữu đạt đến cấp đỉnh phong 130 sẽ mở khoá hệ thống Chuyển Chức 5.

1. Mở khóa kỹ năng: Công cơ bản, HP cơ bản, Phá giáp cơ bản. 

2. Mở khóa Ảo hóa: Trường Sinh Tiên Dực, Song Long Hi Châu. 

3. Mở khóa trang bị: Thần tiêu bậc 11 và Chân Long bậc 12. 

4. Thưởng Hàn Tinh Băng Dực.

Trân Trọng.

BQT CHIẾN GIỚI 4D.

 

 

Tin khác