Hệ Thống Ấn Ký

30-05-2022

Quý Tiên Hữu thân mến !

BQT Chiến Giới 4D xin giới thiệu trang bị Ấn Ký.

Thông qua vòng quay ấn ký người chơi có thể nhận được các ấn ký để trang bị lên từng món đồ. Cấp độ tối thiểu của trang bị yêu cầu cần trang bị Đỏ bậc 10 - 3sao.

 Bậc càng cao, sao càng cao càng có thể trang bị nhiều ấn ký. có 4 loại ấn ký cơ bản là Ấn ký Tím, Cam, Đỏ, Hồng.Trang bị càng nhiều ấn ký trang bị đó càng tăng nhiều chỉ số cơ bản Ấn ký khắc lên chỉ có thể thay đổi không thể gỡ xuống.

Khắc đầy ấn ký vào trang bị có thể kích hoạt thuộc tính ấn ký tương ứng. Thuộc tính ấn ký kich hoạt sẽ lấy theo thuộc tính thấp nhất. Thay thế trang bị khác, thuộc tính ấn ký đã kích hoạt sẽ mất đi hiệu lực. Cần khắc đầy ấn ký từ đầu để có thể kích hoạt thuộc tính trên trang bị mới.

Trân Trọng.

BQT CHIẾN GIỚI 4D.

 

Tin khác