Hệ Thống Trang Bị Toạ Kỵ

30-05-2022

Các Tiên Hữu thân mến ! 

BQT Chiến Giới 4D xin ra mắt tính năng trang bị Toạ Kỵ trong game.

Với bản update mới tọa kỵ cũng có thể trang bị đồ. Với trang bị mặc thêm tọa kỵ sẽ được tăng thêm các chỉ số cơ bản giúp người chơi tăng mạnh lực chiến hơn nữa. Đồ của tọa kỵ có thể được kiếm thông qua Đánh các loại Boss. Các phẩm chất trang bị càng cao thì chỉ số sức mạnh của tọa kỵ càng lớn. Bên cạnh đó đồ của tọa kỵ cũng có thể tăng sao và kích hoạt duyên bộ đồ. 

1. Trang bị tọa kỵ 1 bộ bao gồm 6 trang bị

2. Có 8 phẩm chất trang bị với phẩm chất càng cao thì giá trị cơ bản càng lớn 

3. Cần tiêu hao cường hóa thạch để tăng cấp trang bị. Tăng cấp trang bị sẽ giúp tăng thuộc tính sau khi đổi trang bị sẽ được kế thừa

4. Cần tiêu hao trang bị bậc thấp để tăng phẩm chất trang bị 

5. Cần tiêu hao Thăng sao thạch để tăng sao trang bị. Tăng sao thành công sẽ tăng thêm nhiều thuộc tính trang bị

 6. Cần đủ 6 trang bị để kích hoạt tất cả thuộc tính bộ đồ. Bộ đồ càng cao thuộc tính kích hoạt càng lớn

Trân Trọng.

BQT CHIẾN GIỚI 4D.

Tin khác