Tính Năng Khảm Linh Thạch

30-05-2022

Quý Tiên Hữu thân mến !

BQT Chiến Giới 4D xin giới thiệu tính năng khảm Linh Thạch.

Trong giai đoạn tiếp theo của vũ trụ Chiến Giới 4D, với các trang bị bậc cao hơn hiện tại Linh Thạch chính là thứ giúp các Tiên Hữu nâng cao lực chiến, không giống với những trang bị khác, trang bị Linh Thạch giúp người chơi có thể tuỳ biến các thuộc tính cho trang bị thông qua khảm các trang bị khác nhau.

Linh Thạch được chia thành nhiều loại khác nhau và được xếp từ cấp 1 đến 10. Mỗi Linh Thạch mang những thuộc tính riêng và Tiên Hữu có thể khảm vào trang bị Linh Khí để tạo ra trang bị Linh Thạch thừa hưởng những thuộc tính từ Linh Thạch đã khảm.

Thuốc tính của Linh Thạch rất đa dạng, tuỳ thuộc vào cấp độ và trang bị có thể khảm nạm.

Trân Trọng.

BQT Chiến Giới 4D.

Tin khác