Hoá Côn

10/05/2022 - 10:08:28

Ngoài Toạ Kỵ là một phần trong việc di chuyển cũng như hỗ trợ tăng lực chiến trong game cho Tiên Hữu thì Hoá Côn cũng là một chức năng trong game giúp các Tiên Hữu có thêm trải nghiệm thú vị trong game 

Dưới đây…. Xin giới thiệu về các tính năng của Hoá Côn 

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 300 
  • Hướng dẫn :

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 300, Tiên Hữu sẽ mở khoá tính năng Hoá Côn 

+ Tiên Hữu khi tham gia các hoạt động đánh BOSS và sự kiện vận hành có cơ hội nhận Đan Hoá Côn và Mảnh Hoá Côn để tăng cấp và sao cho Côn của mình 

+ Tính năng Trang Bị giúp các Tiên Hữu gắn các trang bị tăng sức mạnh cho Côn của mình  


 

Tin khác