Hệ Thống Vũ Dực

10/05/2022 - 09:55:54

Vũ Dực không chỉ làm cho ngoại hình của nhân vật rực rỡ hơn mà còn tăng rất nhiều sức mạnh cho nhân vật 

Dưới đây….. xin giới thiệu các tính năng của Vũ Dực

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp 35 
  • Hướng Dẫn

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 35, Tiên Hữu sẽ mở khoá được tính năng Vũ Dực 

+ Bằng việc tham gia hoạt động đánh BOSS và sự kiện vận hành Tiên Hữu có cơ hội nhận Tinh hoa Vũ Dực để tăng cấp và sức mạnh cho vũ Dực của Tiên Hữu 

+ Ngoài ra, Tiên Hữu tham gia các sự kiện vận hành và đánh BOSS cũng có cơ hội nhận Linh Vũ giúp tăng sức mạnh cho Dực của mình 

+ Không chỉ thế tính năng Ngoại Trang của Dực còn giúp các Tiên Hữu sở hữu những Vũ Dực lung linh với sức mạnh cao hơn 


 

Tin khác