Hệ Thống Toạ Kỵ

10/05/2022 - 09:50:54


Tọa Kỵ  hay Thú Cưỡi là 1 phần quan trọng trong việc di chuyển trong game cũng như hỗ trợ tăng lực chiến cho người chơi
Dưới đây…. xin giới thiệu chi tiết về các tính năng của Tọa Kỵ

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 25
  • Hướng dẫn : 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp độ 25, người chơi sẽ mở khoá được tính năng Toạ Kỵ 

Sử dụng Đan Tiên Sủng để tăng sao cho Toạ Kỵ đủ 10 sao Toạ Kỵ tự động tiến hoá lên bậc tiếp theo

+ Ngoài ra khi tham gia các hoạt động vận hành người chơi có cơ hội nhận được các Tinh  Hồn tăng sức mạnh cho Toạ Kỵ

+ Ngoài ra, còn có hệ thống Ảo Trang thay đổi diện mạo cực ngầu cho Toạ Kỵ 

 

+ Các Tiên Hữu khi tham gia các sự kiện hoạt động của hệ thống có cơ hội nhận các trang bị Toạ Kỵ giúp tăng sức mạnh cho Toạ Kỵ 


 

Tin khác