Hệ Thống Linh Sủng

10/05/2022 - 09:41:44

Trong thế giới….,Linh Sủng không chỉ có mục tiêu hỗ trợ chiến đấu, mà còn là 1 nguoefi bạn đồng hành trung thành với người chơi

Sau đây…. Xin được giới thiệu các chức năng của Linh Sủng

Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 15

Hướng dẫn : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 15, Tiên Hữu sẽ mở khoá tính năng Linh Sủng

+ Sử dụng Đan Tiên Linh sẽ tăng được sao cho Linh Sủng 

+ Đủ 10 sao Linh Sủng sẽ tự động tiến hoá lên bậc tiếp theo 

+ Ngoài ra khi tham gia các sự kiện vận hàng Tiên Hữu có cơ hội nhận được Thú Hồn để tăng sức mạnh cho Linh Sủng

+ Khi tham gia các sự kiện hoạt động các Tiên Hữu có cơ hội nhận các trang bị giúp tăng lực chiến của Linh Sủng 


 

+ Hệ thống Ảo Trang giúp các Tiên Hữu thay đổi diện mạo cực ngầu cho Linh Sủng


 

Tin khác