Boss Thâm Uyên

10/05/2022 - 09:32:06

BOSS Thâm Uyên 

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 250
  • Hướng dẫn : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp độ 250, Tiên Hữu mở khoá tính năng BOSS Thâm Uyên 
  • Tham gia đánh  Boss quý Tiên Hữu có thể nhận những trang bị cực phẩm, Hoá Côn hùng mạnh 

+ Mỗi ngày người chơi có thể tham gia 2 lượt ( Có thể mua thêm lượt dựa vào cấp độ VIP )

+ Boss Thâm Uyên mở vào khung giờ 11:00,19:00,21:30 hàng ngày


 

Tin khác