Boss Man Hoang

10/05/2022 - 09:28:12

BOSS Man Hoang 

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 240 
  • Hướng dẫn : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp độ 240, Tiên Hữu mở khoá tính năng BOSS Man Hoang

+ Mỗi ngày người chơi có thể tham chiến 3 lần ( Có thể mua thêm dựa vào cấp độ VIP )

+ Mỗi boss sau khi đánh xong cần thời gian để xuất hiện lại

+ Boss Man Hoang được chia ra làm nhiều tầng khác nhau. Quái tầng sau sẽ mạnh hơn quái tầng trước đương nhiên vật phẩm nhận được cũng cao hơn.

+ Tiên Hữu còn có 3 lần dùng đạo cụ hỗ trợ đánh boss cũng như không làm giảm số lần tham chiến quy định trong ngày


 

Tin khác