Nhiệm Vụ Hàng Ngày

09/05/2022 - 17:01:26

Nhiệm vụ hàng ngày 

Hệ thống nhiệm vụ ngày là danh sách nhiệm vụ, tham gia phó bản, hoạt động, Boss mà người chơi có thể làm mỗi ngày. 

Các hoạt động mà người chơi có thể tham gia trong ngày được liệt kê trong bảng nhiệm vụ. Người chơi có thể nhận được một số đạo cụ phần thưởng và nâng cấp trai nghiệm chơi game bằng cách tham gia các hoạt động.

Danh sách lịch các hoạt động cố định trong ngày của tuần để người chơi có thể tiện theo dõi và tham gia 

Khi người chơi không có thời gian đăng nhập vào trò chơi ngày hôm qua thì người chơi có thể tham gia hoặt động hoặc nhận thưởng bù cho ngày hôm qua 

 

Tin khác