Hệ Thống Thuơng Thành

09/05/2022 - 13:42:09

Hệ thống Shop

Hệ thống Shop trong game được chia thành : shop giới hạn, đạo cụ thường dùng, ngoại trang thời thượng, ngọc khoá, danh vọng

Hệ thống shop sử dụng 4 loại tiền tệ : Tiên Ngọc, Tiên Ngọc khoá, KNB, Danh vọng

Trong đó Tiên Ngọc thông qua nạp Tiên Phiếu thu hoạch được, tỉ lệ 1 Tiên Phiếu = 10 Tiên Ngọc

Shop hạn chế có thể mua vật phẩm thông qua Tiên Ngọc. Các vật phẩm trong shop bán với số lượng hạn chế mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

Shop Tiên Ngọc : Chỉ có thể sử dụng Tiên Ngọc để mua, Tiên Ngọc có thể nhận được thông qua nạp tiền.

Shop Tiên Ngọc Khoá : Có thể mua vật phẩm khoá bằng Tiên Ngọc khoá. Khi không đủ vật phật hoặc Tiên Ngọc khoá có thể dùng Tiên Ngọc để thay thế, tuy nhiên Tiên Ngọc khoá không thể thay thế Tiên Ngọc. Có thể nhận Tiên Ngọc khoá miễn phí thông qua các thành tựu trong game.

 

Shop Danh Vọng : Người chơi chỉ có thể sử dụng danh vọng để mua, chủ yếu bán một số vật phẩm quý hiếm. Danh vọng chủ yếu có được thông qua đấu trường 


 

Tin khác