Hệ Thống Xã Hội

09/05/2022 - 12:04:08

Hệ Thống Xã Hội

Hệ thống xã hội là một rất quan trọng trong game, nó được chia thành 2 phần : bạn bè và thư.

Người chơi sẽ gặp một số người bạn cùng chí hướng trong game và có thể kết giao bạn bè, đồng thời có thể xem thông tin bạn bè tại đây. Người chơi có thể liên hệ với bạn hữu trong game thông qua tính năng này rất tiện lợi.

Liên hệ gần đây : Hiển thị thông tin người chơi đã liên hệ gần đây.

Bạn bè : Hiển thị thông tin bạn bè của người chơi.

Bạn bè liên server : Hiển thị danh sách bạn bè ở server khác

Kẻ thù : Danh sách kẻ thù giết chết bạn

Danh sách đen : Nếu có hành vi thiếu văn minh trong game, bạn có thể chặn thông tin trò chuyện của người chơi này.

       

Thêm bạn bè : Bạn có thể mở tính năng này thông qua nút “Thêm Bạn”, nhập tên người chơi bạn muốn kết bạn sau đó đợi người chơi kia đồng ý để thêm làm bạn bè trong game.

Tính năng Gấu Ôm

Tính năng yêu cầu 30 điểm hoạt động ngày. Bạn có thể bắt tay bạn bè 5 lần mỗi ngày, mỗi ngày bắt tay có thể nhận 50 điểm hoạt động ngày, mức độ thân mật của hai bên cộng 5 điểm.

Thời gian đặt lại lúc 00:00 hàng ngày.

Tính năng được Gấu Ôm

Bạn có thể nhận 10 lượt bắt tay từ bạn bè, sau khi nhận được 10 lần bắt tay bạn có thể nhận được 100 điểm hoạt động ngày và độ thân mật cảu đôi bên cộnng 5 điểm.

Số lần được đặt lại lúc 00:00 và bạn có thể xem lại những lần bắt tay tại đây.

Hồ sơ ứng dụng : Nút ứng ụng mở ra như trong hình, khi một người chơi đăng ký thêm bạn làm bạn, thông tin của người chơi bên kia sẽ được hiển thị tại đây.


 

Thư : Tham gia các hoạt động trong game hoặc đánh bại Boss, một số phần thưởng sẽ được phát qua thư, nếu có phần thưởng sự kiện chưa nhận sẽ được phát lại qua Thư, khi balo đầy vật phẩm cũng sẽ được gửi qua Thư để bạn không bỏ lỡ bất kỳ phần thưởng nào.


 

Tin khác