Hệ Thống Phó Bản

09/05/2022 - 11:53:31

Hệ Thống Phó Bản

Là một trong những hệ thống chính cung cấp vật phẩm, được chia thành 2 loại phó bản : cá nhân và tổ đội. Như tên gọi, phó bản cá nhân dành cho một người chơi tham gia trong khi phó bản tổ đội khuyến khích người chơi lập tổ đội để tham gia.

Số lượng phó bản mỗi ngày có hạn, mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành một số phó bản quy định, chức năng càn quét giúp người chơi dễ dàng vượt qua phó bản

Các phó bản 1 người bao gồm : Tu chân lộ, Tụ Bảo Các, Sủng Vật Cốc, Tháp Thiên Thần, Thiên Đế Lăng

Tu chân lộ mỗi ngày không giới hạn khiêu chiến 

Thông qua bảo rương có thể đạt được kinh nghiệm, đồ giám, minh văn chờ, chiến lực tăng thêm

Có thể đạt được Minh Văn cùng với mở khoá lỗ Minh Văn

Tăng chiến lực có thể thoải mái thông qua phó bản 

 

Tụ Bảo Các : Cung cấp nhanh kim tệ trong game, người chơi có thể dễ dàng thu hoạc tài nguyên

Thông qua Tụ Bảo Các còn có thể đạt được rất nhiều kim tệ, khi vượt qua phó bản với 3 sao có thể nhận thêm tài nguyên 

Mỗi ngày có thể tham gia 2 lần, tăng cấp độ VIP để tăng số lên tham gia 

Sủng Vật Cốc : Cung cấp nhanh vật phẩm Tiên Sủng trong game

Thông qua thương khung biến có thể đạt được nhiều vật phẩm Tiên Sủng

Vượt qua phó bản với 3 sao sẽ mở ra một phó bản tiếp theo với nhiều phần thưởng vật phẩm quý hiếm hơn 

Cấp độ phó bản càng cao phần thưởng càng tốt và có thể biến mất khi người chơi vượt qua với 3 sao

Mỗi ngày có thể tham gia khiêu chiến 2 lần, tăng cấp độ VIP để tăng thêm số lần khiêu chiến trong ngày.

Tháp Thiên Thần  cung cấp một lượng lớn mảnh vỡ Thiên Thần và bảo rương thần thông

Độ khó càng cao phó bản ban thưởng càng phong phú, xác suất nhận được mảnh Thiên Thần càng cao

Số lượng khiêu chiến mỗi ngày là 2 lần. Khi khiêu chiến thất bại số lần khiêu chiến sẽ không bị giảm đi giúp người chơi yên tâm khiêu chiến các cấp phó bản cao cấp

Nâng cấp độ VIP để có thể nhận thêm số lần khiêu chiến trong ngày và độ khó của phó bản sẽ tăng theo cấp độ của người chơi.

Thiên Đế Lăng : Nguồn cung cấp Long Hồn và Tinh Hoa Long Hồn, Tàng Bảo Đồ chính trong game. Mỗi ngày người chơi có 10 lần thám bảo, mỗi tuần có 6 lần có thể tiến vào Tiên Phẩm Bí Cảnh. Số lượt tham gia phụ bản sẽ được cài mới lại mỗi ngày. Sử dụng Tàng Bảo Đồ phẩm càng cao nhận xác nhận nhận Long Hồn cực phẩm trong Tiên Phẩm Bí Cảnh càng cao. 

Tổ đội phó bản có : Trấn yêu cảnh cùng Huyễn Linh Cảnh khuyến khích người chơi tham gia tổ đội

Thông qua Trấn yêu cảnh có thể thu thập một lượng lớn kinh nghiệm, tăng nhanh cấp độ của người chơi

Tổ đội tiến vào phó bản có thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm bổ sung và nếu tổ đội đạt đủ 2 người có thể nhận thêm 20% tiền thưởng

Sử dụng trở phẩm đeo hộ vệ và kích hoạt VIP có thể cải thiện đáng kể hiệu quat thu thập kinh nghiệm

Giới hạn tham gia mỗi ngày 2 lần, tăng cấp độ VIP để tăng số lần khiêu chiến trong ngày.

Thông qua phó bản Huyễn Linh Cảnh có cơ hội nhận được cực phẩm trang bị và vật liệu cường hoá trang bị

Tổ đội tiến vào phó bản có thể nhận thêm phần thưởng kinh nghiệm, tổ đội đủ 2 người sẽ nhận thêm 20% tiền thưởng

Cấp sao thông qua phó bản càng cao thu thập ngoài định mức ban thưởng càng nhiều

Số lần khiêu chiến trong ngày là 3 lần, có thể thông qua cấp độ VIP để tăng số lần khiêu chiến trong ngày 


 

Tin khác