Kỹ Năng Nhân Vật

09/05/2022 - 11:22:00

Bộ kỹ năng cơ bản của nhân vật. Các kỹ năng sẽ hiện góc dưới bên phải của màn hình chính

Đây là bộ kỹ năng chính của nhân vật cũng như hệ thống chiến đấu . Mỗi nhân vật có 4 kỹ năng chính

Các Tiên Hữu sẽ nâng cấp các kỹ năng bằng tiền vàng, có 2 loại nâng cấp 

+ Nâng cấp thủ công : Tiên Hữu tự chọn kỹ năng muốn nâng cấp

+ Nâng cấp nhanh : Hệ thống tự động nâng cấp đều các kỹ năng 

Thông qua tính năng “Thức Tỉnh” : Sử dụng Bí Tịch công pháp để thức tỉnh chiêu thức mới. 

Kỹ năng bị động của nhân vật sẽ được mở khoá thông qua các hoạt động trong game và sự kiện trong game 


 

Kỹ Năng Thiên Phú : Tiên Hữu có thể tự do nâng cấp điểm thiên phú nhân vật của mình. Mỗi lần cấp nhân vật tăng lên 1 cấp sẽ nhận 1 điểm thiên phú.


 

Tin khác