【Sự kiện】Lộc Bất Tận Hưởng

06/10/2023 - 14:15:26

【Sự kiện】Lộc Bất Tận Hưởng

  • Thời gian: 00:00 ngày 07/10 - 23h59 ngày 08/10
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nap Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn
  • Phạm vi: Toàn bộ server trong thời gian sự kiện

CỤM 1 (S1 - S1705)

CỤM 2 (S1705-S1736)

CHÚ Ý:

  • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode) 
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
  • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
  • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1 (S1-S1705) sẽ không nhận được quà Cụm 2 (S1705-S1736) và ngược lại
  • Quà sẽ được gửi qua thư trong ngày 09/10 - 10/10
  • Đối với trang bị Siêu Thần Bậc 10 BQT sẽ gửi số lượng Đá và đồ Bậc 10 để Tiên Hữu tự chủ động ghép đồ

Tin khác