【Sự kiện】Lộc Bất Tận Hưởng (26/8/2023)

26/08/2023 - 00:30:02

【Sự kiện】Lộc Bất Tận Hưởng

  • Thời gian: 00:00 ngày 26/08 đến 23h59 ngày 27/08 
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nạp Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn

CỤM 1 (S1 - S1665)

CỤM 2 (S1665-S1694)

Chú ý: 

  • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode) 
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
  • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
  • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1(S1-S1664) sẽ không nhận được quà Cụm 2(S1665-S1694) 
  • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 28/08

Tin khác