【Sự Kiện】Thất Tịch Ngọt Ngào - Ô Thước Tương Hội (19/8/2023)

18/08/2023 - 16:04:51

【Sự Kiện】Thất Tịch Ngọt Ngào - Ô Thước Tương Hội

  • Thời gian: 00:00 ngày 19/08 - 23h59 ngày 20/08 
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nạp Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn

Cụm 1 (S1 - S1656)

Cụm 2 (S1657-S1686)

Chú ý: 

  • Chỉ tính Tiên Phiếu từ Gói Nạp Web (không tính Gói GiftCode) 
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
  • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
  • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1 (S1-S1656) sẽ không nhận được quà Cụm 2 (S1657-S1686) và ngược lại  
  • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 21/08

Tin khác