【Sự kiện】Cuối Tuần Rực Cháy (4/8/2023)

03/08/2023 - 21:57:04

【Sự kiện】Cuối Tuần Rực Cháy (4/8/2023)

 • Thời gian: 00:00 ngày 04/08 đến 23h59 ngày 06/08 
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện Nạp Tích Luỹ Tiên Phiếu sẽ nhận thưởng lớn 
 1. ÁP DỤNG TẠI CỤM 1 (S1 - S1600)

Chú ý:

 • Chỉ tính mua Tiên Phiếu từ gói Tiên Phiếu trên trang nạp (không tính gói ưu đãi Giftcode) 
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
 • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
 • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 1 (S1-S1600) sẽ không nhận được quà Cụm 2 (S1601-S1672) 
 • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 07/08
 1. ÁP DỤNG TẠI CỤM 2 (S1601-S1672)

Chú ý:

 • Chỉ tính mua Tiên Phiếu từ gói Tiên Phiếu trên trang nạp (không tính gói ưu đãi Giftcode) 
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện khi Tiên Hữu nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng với mốc tích luỹ Tiên Hữu đạt được. 
 • Tiên Hữu chỉ có thể nhận gói quà mốc cao nhất. Ví dụ : Tiên Hữu đạt mốc 1500 Tiên Phiếu sẽ chỉ nhận quà mốc 1500 Tiên Phiếu. Các mốc dưới sẽ không nhận được 
 • Tiên Hữu thuộc Server Cụm 2 (S1601-S1672) sẽ không nhận được quà Cụm 1 (S1-S1600) 
 • Quà sẽ được gửi qua thư vào ngày 07/08

Tin khác