GÓI ƯU ĐÃI VALENTINE

14/02/2023 - 14:29:35

GÓI ƯU ĐÃI VALENTINE

 1.  GÓI ƯU ĐÃI TIÊN PHIẾU
 • Ưu Đãi Tiên Phiếu - Trung Cấp - 4250 OnG
 • Ưu Đãi Tiên Phiếu - Thần Cấp - 42500 OnG
 • Ưu Đãi Tiên Phiếu - Đỉnh Phong - 85000 OnG

2. GÓI HIỆP KHÁCH

 • Gói Hiệp Khách 1 - 850 OnG
 • Gói Hiệp Khách 2 - 8500 OnG
 • Gói Hiệp Khách 3 - 85000 OnG

3. GÓI THIÊN THẦN VIP

 • Gói Thiên Thần VIP - 8500 OnG
 • Gói Thiên Thần SVIP - 42500 OnG

4. GÓI NGỌC KHÓA

 • Gói Ngọc Khóa _ Sơ Cấp - 850 OnG
 • Gói Ngọc Khóa _ Trung Cấp - 4250 OnG
 • Gói Ngọc Khóa _ Cao Cấp - 8500 OnG
 • Gói Ngọc Khóa _ Thần Cấp - 42500 OnG

5. GÓI CƯỜNG HÓA

 • Gói Cường Hóa 1 - 850 OnG
 • Gói Cường Hóa 2 - 8500 OnG
 • Gói Cường Hóa 3 - 42500 OnG

6. GÓI TẦM BẢO

 • Gói Tầm Bảo VIP - 8500 OnG
 • Gói Tầm Bảo SVIP - 42500 OnG

**Lưu ý:

 • Ưu đãi có giới hạn mỗi tài khoản chỉ được mua mỗi gói 1 lần
 • Cố tình mua 2 lần mỗi gói, BQT sẽ không hỗ trợ bù
 • Gói ưu đãi không tính vào tích nạp trong game
 • Gói quà sẽ được trả về qua thư ngay khi mua

Tin khác