RA MẮT 5 GÓI ƯU ĐÃI MỪNG NĂM MỚI 2023

03/01/2023 - 10:20:49

️RA MẮT 5 GÓI ƯU ĐÃI MỪNG NĂM MỚI 2023

►Mua tại: https://nap.vplay.vn/

►Thời gian: 00:00 ngày 2/1 - 23:59 ngày 8/1/2023

 1. GÓI ƯU ĐÃI TIÊN PHIẾU 2023

 • Ưu Đãi Tiên Phiếu - Sơ Cấp - 850 OnG
 • Ưu Đãi Tiên Phiếu - Trung Cấp - 4250 OnG
 • Ưu Đãi Tiên Phiếu - Thần Cấp - 42500 OnG
 • Ưu Đãi Tiên Phiếu - Đỉnh Phong - 85000 OnG

 2, GÓI TẦM BẢO 2023

 • Gói Tầm Bảo VIP - 8500 OnG
 • Gói Tầm Bảo SVIP - 42500 OnG

3. GÓI THIÊN THẦN VIP 2023

 • Gói Thiên Thần VIP - 8500 OnG
 • Gói Thiên Thần SVIP - 42500 OnG

4. GÓI HIỆP KHÁCH 2023

 • Gói Hiệp Khách 1 - 850 OnG
 • Gói Hiệp Khách 2 - 8500 OnG
 • Gói Hiệp Khách 3 - 85000 OnG

5. GÓI NGỌC KHÓA 2023

 • Gói Ngọc Khóa - Sơ Cấp - 840 OnG
 • Gói Ngọc Khóa - Trung Cấp - 4250 OnG
 • Gói Ngọc Khóa - Cao Cấp - 8500 OnG
 • Gói Ngọc Khóa - Thần Cấp - 42500 OnG

►Lưu ý:

 • Ưu đãi có giới hạn mỗi tài khoản chỉ được mua mỗi gói 1 lần
 • Gói ưu đãi không tính vào tích nạp trong game
 • Gói quà sẽ được trả về qua thư ngay khi mua

Tin khác