MỞ BÁN GÓI THIÊN THẦN TRÊN TRANG NẠP

24/08/2022 - 14:45:37

Săn ưu đãi thiên thần ngay thôi nào!!!

Mở bán tại: https://nap.vplay.vn/

Săn ưu đãi thiên thần ngày thôi nào!!!

►Thời gian: 24/8 đến 23:59 26/8

►Gói Thiên thần

- 425 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*1

+ Sách Thần Thông Thiên Thần Đỏ Tự Chọn*1

+ Quà Thần Sức Thiên Thần Cấp SS*2

- 850 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*2

+ Sách Thần Thông Thiên Thần Đỏ Tự Chọn*2

+ Quà Thần Sức Thiên Thần Cấp SS*2

- 4250 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*5

+ Sách Thần Thông Thiên Thần Đỏ Tự Chọn*5

+ Quà Thần Sức Thiên Thần Cấp SS*2

+ Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (Mảnh)*2

- 8500 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*10

+ Sách Thần Thông Thiên Thần Đỏ Tự Chọn*8

+ Quà Thần Sức Thiên Thần Cấp SS*2

+ Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (Mảnh)*5

- 17000 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*20

+ Sách Thần Thông Thiên Thần Đỏ Tự Chọn*10

+ Quà Thần Sức Thiên Thần Cấp SS*2

+ Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (Mảnh)*8

- 42500 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*50

+ Sách Thần Thông Thiên Thần Đỏ Tự Chọn*20

+ Quà Thần Sức Thiên Thần Cấp SS*2

+ Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (Mảnh)*10

►Lưu ý:

- Ưu đãi có giới hạn, mỗi nhân vật chỉ được mua mỗi gói 1 lần

- Gói quà sẽ được trả về qua thư ngay khi mua

MỘT VỐN BỐN LỜI các Tiên Hữu đừng bỏ lỡ nha!

Tin khác