MỞ GÓI ONSHOP️️ TỌA KỴ VÀ CƯỜNG HÓA CỰC ƯU ĐÃI

18/08/2022 - 09:29:16

🎉MỞ GÓI ONSHOP️️ TỌA KỴ VÀ CƯỜNG HÓA CỰC ƯU ĐÃI🎉

►Các gói ưu đãi được lên kệ tại: https://nap.vplay.vn/

►Thời gian: 17/8 đến 23:58 19/8

►Gói Tọa Kỵ

- 1700 OnG:

+ Thẻ Chúc Phúc Tọa Kỵ*2

+ Huyền Lân Tinh Phách*1

+ Minh Hổ Tinh Phách*1

+ Phục Long Tinh Phách*1

- 8500 OnG:

+ Thẻ Chúc Phúc Tọa Kỵ*10

+ Huyền Lân Tinh Phách*4

+ Minh Hổ Tinh Phách*4

+ Phục Long Tinh Phách*4

- 85000 OnG:

+ Hoàng Long Thổ Thúy*1

+ Huyền Lân Tinh Phách*25

+ Minh Hổ Tinh Phách*25

+ Phục Long Tinh Phách*25

►Gói Cường Hóa

- 850 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*1

+ Tiên Thạch Hồng*1

+ Thần Khí Thiên Thần (mảnh)*2

+ Đá Cường Hóa Bộ Trang*5

- 1700 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*2

+ Tiên Thạch Hồng*2

+ Thần Khí Thiên Thần (mảnh)*5

+ Đá Cường Hóa Bộ Trang*10

- 4250 OnG:

+ Mảnh Thiên Thần Thông Dụng*5

+ Tiên Thạch Hồng*5

+ Thần Khí Thiên Thần (mảnh)*10

+ Đá Cường Hóa Bộ Trang*25

- 8500 OnG:

+ Đá Cường Hóa Trang Sức Tự Chọn*1

+ Tiên Thạch Kim*2

+ Tiên Thạch Hồng*5

+ Đá Bộ Hoàn Mỹ*2

+ Gói Trang Bị Thú Hồn Đỏ 3 Sao Tự Chọn*1

- 42500 OnG:

+ Đá Cường Hóa Trang Sức Tự Chọn*3

+ Tiên Thạch Huyễn*2

+ Tiên Thạch Kim*3

+ Đá Bộ Hoàn Mỹ*2

+ Gói Trang Bị Thú Hồn Đỏ 3 Sao Tự Chọn*3

►Lưu ý:

- Ưu đãi có giới hạn, mỗi nhân vật chỉ được mua mỗi gói 1 lần

- Gói quà sẽ được trả về qua thư ngay khi mua

MỘT VỐN BỐN LỜI các Tiên Hữu đừng bỏ lỡ nha!

Tin khác