【SỰ KIỆN】TÍCH TIÊU ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG 7

01/08/2022 - 14:58:27

【SỰ KIỆN】TÍCH TIÊU ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG 7

►Phạm vi: Các server mở ngày thứ 8 trở lên (S1 - S652)

►Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 26/7 đến 23:59 ngày 31/7

►Nội dung: Trong thời gian sự kiện Tiên Hữu phát sinh tiêu Tiên Phiếu đạt mốc sẽ nhận thêm các phần quà ưu đãi.

- Mốc 300TP:

+ Tiên Thạch Kim*1

+ Gói Trang Bị Thú Hồn Đỏ 3 Sao Tự Chọn*1

- Mốc 1500TP

+ Tiên Thạch Kim*1

+ Gói Trang Bị Thú Hồn Đỏ 3 Sao Tự Chọn*1

+ Minh Văn Hào Hoa Tự Chọn*1

+ Đá Bộ Hoàn Mỹ*2

- Mốc 3000TP

+ Cơ Giáp Dực*1

+ Tiên Thạch Huyễn*1

+ Đá Bộ Đồ Trang Sức Tự Chọn*2

+ Quà Tự Chọn Đồ Giám Hào Hoa*1

- Mốc 6000TP

+ Chưởng Nguyệt Lãng Tượng*1

+ Tiên Thạch Huyễn*1

+ Quà Tự Chọn Đồ Giám Cực Phẩm*1

+ Đá Bộ Đồ Trang Sức Tự Chọn*3

- Mốc 12000TP

+ Hắc Kim Tiên Thạch*1

+ Gói Đan Đá Hồn Thần Phẩm Tự Chọn*1

+ Gói Tự Chọn Thời Trang Vương Giả*1

+ Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (mảnh)*20

►Lưu ý:

- Tiêu đạt mốc nào sẽ nhận quà mốc đó và các mốc dưới

- Quà được trả qua thư trong vòng 48 giờ.

- Trong thời gian sự kiện Tiên Hữu tiêu đạt mốc tối đa 12000 Tiên Phiếu có thể liên hệ bộ phận CSKH để nhận quà trước hạn

Tin khác