[Sự Kiện] ĐỔI MỐC ĐƠN CHÀO HÈ DUY NHẤT 21/7

21/07/2022 - 11:18:15

🌈【SỰ KIỆN】ĐỔI MỐC ĐƠN CHÀO HÈ DUY NHẤT 21/7🌈

►Thời gian: 00:00 ngày 21/7 đến 23h59 ngày 21/7

►Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tiên Hữu phát sinh quy đổi Tiên Ngọc 2 mốc 328 Tiên Phiếu và 1000 Tiên Phiếu nhận ngay quà ưu đãi hấp dẫn.

 

►Phạm vi S611 (Server mới nhất ngày 21/7)

- Mốc nạp 3280 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 9-3 sao tự chọn*2

+ Rương thuộc tính đan đỏ*2,

+ Thần khí thiên thần (mảnh)*4

- Mốc nạp 10000 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 10-5 sao tự chọn*1

+ Rương thuộc tính đan đỏ*1

+ Thần thông thăng thần biến*1

+ Thần thông thăng thị huyết*1

 

►Phạm vi S541- S610

- Mốc nạp 3280 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 10-3 sao tự chọn*2

+ Rương thuộc tính đan đỏ*2

+ Thần khí thiên thần (mảnh)*4

- Mốc nạp 10000 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 11-5 sao tự chọn*1

+ Rương thuộc tính đan đỏ*1

+ Thần thông thăng thần biến*1

+ Thần thông thăng thị huyết*1

 

►Phạm vi S395 - S540

- Mốc nạp 3280 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 11-3 sao tự chọn*2

+ Rương thuộc tính đan đỏ*2

+ Thần khí thiên thần (mảnh)*4

- Mốc nạp 10000 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 12-5 sao tự chọn*1

+ Rương thuộc tính đan đỏ*1

+ Thần thông thăng thần biến*1

+ Thần thông thăng thị huyết*1

 

►Phạm vi S231 - S394

- Mốc nạp 3280 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 12-3 sao tự chọn*2

+ Rương thuộc tính đan đỏ*2

+ Thần khí thiên thần (mảnh)*4

- Mốc nạp 10000 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 13-5 sao tự chọn*1

+ Rương thuộc tính đan đỏ*1

+ Thần thông thăng thần biến*1

+ Thần thông thăng thị huyết*1

 

►Phạm vi S1 - S230

- Mốc nạp 3280 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 13-3 sao tự chọn*2

+ Rương thuộc tính đan đỏ*2

+ Thần khí thiên thần (mảnh)*4

- Mốc nạp 10000 Tiên Ngọc:

+ Trang sức đỏ bậc 14-5 sao tự chọn*1

+ Rương thuộc tính đan đỏ*1

+ Thần thông thăng thần biến*1

+ Thần thông thăng thị huyết*1

 

►Lưu ý:

- Sự kiện chỉ tính các giao dịch đổi Tiên Phiếu sang Tiên Ngọc 2 mốc 320 Tiên Phiếu và 1000 Tiên Phiếu, KHÔNG TÍNH TÍCH LŨY đổi đạt mốc.

- Mỗi mốc chỉ được nhận 1 lần

- Quà được gửi qua thư trong vòng 48 tiếng

Tin khác