[Sự Kiện] CHÀO THÁNG 7, NẠP ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG

04/07/2022 - 12:01:10

►Thời gian: 00h00 - 23h59 ngày 4/7

►Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiên hữu nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn tương ứng. Ngoài ra, mốc cao nhất sẽ nhận được quà các mốc dưới.

- 30 Tiên Phiếu

+Gói trang bị thú hồn cam 3 Sao*1

+Tiên Thạch Kim*1

- 150 Tiên Phiếu

+Gói trang bị thú hồn cam 3 Sao*2

+Tiên Thạch Kim*1

- 300 Tiên Phiếu

+Gói trang bị thú hồn đỏ 3 Sao*1

+Tiên Thạch Kim*1

+Đá Cường Hóa Bộ Trang*5

- 600 Tiên Phiếu

+Gói trang bị thú hồn đỏ 3 Sao*1

+Tiên Thạch Huyễn*1

+Đá Cường Hóa Bộ Trang*5

- 1500 Tiên Phiếu

+Cánh Chính Tà Song Dực *1

+Tiên Thạch Huyễn*1

+Đá Cường Hóa Bộ Trang*5

►Phạm vi: All server

►Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi sau khi kết thúc sự kiện trong vòng 48h

Tin khác