[Thông Báo] Mở Chiến Vực, Quốc Gia Liên Thông

29/06/2022 - 16:33:53

【THÔNG BÁO】MỞ CHIẾN VỰC, LIÊN THÔNG QUỐC GIA

Các tiên hữu thân mến,

Tiêu Nhi xin thông báo mở thêm Chiến vực 29 - 32, kèm theo đó là lịch bảo trì các server S225 - S256 vào lúc 4h00-5h00 sáng ngày 30/6. Các server không nằm trong 32 server này vẫn có thể vào game trải nghiệm bình thường. Trong thời gian bảo trì, các tiên hữu thuộc S225 - S256 vui lòng không vào game cũng như phát sinh giao dịch nạp để tránh xảy ra lỗi.

►Chiến vực 29:

- Quốc gia 1: S225 + S231

- Quốc gia 2: S226 + S229

- Quốc gia 3: S227 + S232

- Quốc gia 4: S228 + S230

►Chiến vực 30:

- Quốc gia 1: S233 + S239

- Quốc gia 2: S234 + S235

- Quốc gia 3: S236 + S237

- Quốc gia 4: S238 + S240

►Chiến vực 31:

- Quốc gia 1: S241 + S242

- Quốc gia 2: S243 + S246

- Quốc gia 3: S244 + S247

- Quốc gia 4: S245 + S248

►Chiến vực 32:

- Quốc gia 1: S249 + S253

- Quốc gia 2: S250 + S251

- Quốc gia 3: S252 + S256

- Quốc gia 4: S254 + S255

►Quà liên thông quốc gia:

- Ngọc khóa*150

- Thuốc lượt boss thế giới*2

- Thuốc số lần thần thú hoang*1

- Lệnh hộ tống*5

Chúc các tiên hữu sau khi mở chiến vực, liên thông quốc gia sẽ có nhiều sự trải nghiệm thú vị với các tính năng hoạt động mới!

Tin khác