Đặc Quyền Dành Tặng Riêng Các Mốc Vip

21/06/2022 - 16:58:23

ĐẶC QUYỀN DÀNH TẶNG RIÊNG CÁC MỐC VIP

Khi các tiên hữu đạt mốc Vip 13 trở lên sẽ được BQT Chiến Giới 4D gửi tặng 1 gói quà tương ứng để tri ân:

MỐC VIP 13:

 • Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mĩ Tự Chọn*2
 • Quà Tự Chọn Thiên Thần Cực Phẩm*1
 • Quà Tự Chọn Chiến Thần Lam Y*1
 • Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (mảnh)*20
 • Danh Hiệu Cá Nhân

MỐC VIP 14:

 • Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mĩ Tự Chọn*2
 • Đá Thú Nguyên*2
 • Quà Tự Chọn Chiến Thần Lam Y*1
 • Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (mảnh)*20

MỐC VIP 15:

 • Gói Đan Đá Hồn Thần Phẩm Tự Chọn*1
 • Hắc Kim Tiên Thạch*1
 • Quà Tự Chọn Chiến Thần Lam Y*1
 • Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (mảnh)*20
 • Danh Hiệu Cá Nhân

MỐC VIP 16:

 • Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mĩ Tự Chọn*2
 • Gói Pháp Bảo Tuyệt Thế-Kim*1
 • Quà Tự Chọn Chiến Thần Lam Y*1
 • Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (mảnh)*20

MỐC VIP 17:

 • Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mĩ Tự Chọn*2
 • Quà Tự Chọn Thiên Thần Cực Phẩm*1
 • Gói Tự Chọn Thời Trang Vương Giả*1
 • Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (mảnh)*20

MỐC VIP 18:

 • Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mĩ Tự Chọn*2
 • Đá Thú Nguyên*2
 • Gói Tự Chọn Thời Trang Vương Giả*1
 • Thần Khí Thiên Thần Vô Thượng (mảnh)*20

MỐC VIP 19:

 • Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mĩ Tự Chọn*4
 • Tự Chọn Gói Thiên Thần Thần Cấp*1
 • Gói Tự Chọn Thời Trang Vương Giả*1
 • Quà Nạp Tích Lũy Vinh Diệu*1

MỐC VIP 20:

 • Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mĩ Tự Chọn*6
 • Phần Tịch*1 (Ảo Trang Vũ Khí)
 • Gói Tự Chọn Thời Trang Vương Giả*1
 • Quà Nạp Tích Lũy Vinh Diệu*1

Đặc biệt, khi đạt mốc VIP16 trở lên người chơi sẽ nhận được gói quà bảo hiểm hàng tháng cụ thể: 
+ VIP16 nhận gói quà bảo hiểm Hoàng Kim 5000 Tiên Ngọc mỗi tháng 
+ VIP17 nhận gói quà bảo hiểm Bạch Kim 10000 Tiên Ngọc mỗi tháng 
+ VIP18 nhận gói quà bảo hiểm Kim Cương 20000 Tiên Ngọc mỗi tháng

Lưu ý:

 • Các tiên hữu hãy liên kết SĐT vào tài khoản thông qua https://id.vplay.vn/ 
 • Khi đạt mốc Vip, hệ thống sẽ tự động gửi thư tới các tiên hữu

Tin khác