【CHUỖI SỰ KIỆN】MỪNG UPDATE TUYỆT THẾ TRANG BỊ

02/06/2022 - 10:54:59

Mừng phiên bản Update Tuyệt Thế Trang Bị thành công, ra mắt chuỗi sự kiện tặng quà cực khủng.

1. SỰ KIỆN TÍCH LŨY TIÊU

► Thời gian: 00:00 ngày 2/6 - 23:59 ngày 8/6

► Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu tiên phiếu nhận ưu đãi quà tặng

- 100 Tiên phiếu:

+ Tiên Thạch Kim*1

+ Thiên Thần Thần Khí Cam (mảnh)*5

+ Hạt giống tinh chi nguyện*2

- 500 Tiên phiếu:

+ Tiên Thạch Kim*2

+ Thiên Thần Thần Khí Cam (mảnh)*10

+ Hạt giống tinh chi nguyện*10

- 1.000 Tiên phiếu:

+ Huyền Cơ Thư*1

+ Thiên Thần Thần Khí Cam (mảnh)*15

+ Tự Chọn Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mỹ*1

- 5.000 Tiên phiếu:

+ Chính Tà Song Dực*1

+ Thiên Thần Thần Khí Vô Thượng (mảnh)*5

+ Tự Chọn Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mỹ*1

- 10.000 Tiên phiếu:

+ Tự Chọn Hùng Miêu Đại Hiệp|Vũ Hầu Nguyệt Cơ*1

+ Thiên Thần Thần Khí Vô Thượng (mảnh)*10

+ Tự Chọn Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mỹ*2

- 30.000 Tiên phiếu:

+ Tự Chọn Đông Hoàng Thái Nhất|GunDam*1

+ Thiên Thần Thần Khí Vô Thượng (mảnh)*15

+ Tự Chọn Đá Bộ Đồ Trang Sức Hoàn Mỹ*3

► Lưu ý:

- Đạt mốc tiêu cao sẽ nhận được thêm quà mốc tiêu dưới

- Quà sẽ được gửi sau khi kết thúc sự kiện trong vòng 48h

2. NẠP KHUYẾN MÃI TIÊN NGỌC

► Thời gian: 00:00 ngày 3/6 - 23:59 ngày 3/6

► Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, phát sinh nạp tiên phiếu nhận khuyến mãi 20% giá trị quy đổi tiên ngọc

- Nạp 15 Tiên Phiếu: Tặng 30 Tiên Ngọc

- Nạp 30 Tiên Phiếu: Tặng 60 Tiên Ngọc

- Nạp 90 Tiên Phiếu: Tặng 180 Tiên Ngọc

- Nạp 150 Tiên Phiếu: Tặng 300 Tiên Ngọc

- Nạp 300 Tiên Phiếu: Tặng 600 Tiên Ngọc

- Nạp 600 Tiên Phiếu: Tặng 1200 Tiên Ngọc

- Nạp 1.500 Tiên Phiếu: Tặng 3000 Tiên Ngọc

- Nạp 3.000 Tiên Phiếu: Tặng 6000 Tiên Ngọc

- Nạp 6.000 Tiên Phiếu: Tặng 12000 Tiên Ngọc

► Lưu ý:

- Chỉ ghi nhận khuyến mãi cho mốc nạp cao nhất

- Quà sẽ được gửi sau khi kết thúc sự kiện trong vòng 48h

Chuỗi sự kiện diễn ra duy nhất để mừng Update phiên bản Hiệp Khách Giang Hồ, các tiên hữu đừng bỏ qua nha!

Tin khác