VINH DANH CHIẾN GIỚI BÁ CHỦ DJINNLUZZ

02/06/2022 - 10:53:49

Chúc mừng Top DjinnLuzz với 431,665,139 lực chiến đã chính thức trở thành Chiến Giới Bá Chủ trong thế giới Đa Vũ Trụ Chiến Giới 4D.

Không chỉ có 1 một lực chiến vô cùng khủng, Top DjinnLuzz cũng là 1 Minh chủ vô cùng tài giỏi khi đưa Tiên Minh Djinn của mình thành Tiên Minh Đệ Nhất.

Ngoài ra, chúc mừng 2 Chiến Giới Vương Giả cũng có thứ hạng rất cao là Top 2 Mây với 246,633,917 lực chiến và Top 3 VươngĐệ với 207,370,966 lực chiến.

►BXH Đua Top

- Top 1: DjinnLuzz S2- Tiên Giới 2

- Top 2: Mây S6 - Viêm Giới 2

- Top 3: VươngĐệ S11 - Thiên Giới 3

- Top 4: Ice S55 - Chân Giới 3

- Top 5: IRIS S6 - Viêm Giới 2

- Top 6: ĐẠT”MA S31 - Cuồng Giới 3

- Top 7: SUZY S4 - Tiên Giới 4

- Top 8: AnNhiên S14 - Ma Giới 2

- Top 9: Daf S14 - Ma Giới 2

- Top 10: VincentQ S55 - Chân Giới 3

Tin khác