[Sự Kiện] Tài Trợ Tiên Minh

21/05/2022 - 13:26:00

💥【SỰ KIỆN】TÀI TRỢ TIÊN MINH💥

Các Tiên hữu thân mến,

Hiện Admin đang tổ chức sự kiện Tài Trợ Tiên Minh, các bang chủ/bang phó ở các server hãy mau chóng báo danh cho thành viên để nhận quà. Ngoài ra, BQT cũng sẽ có một món quà nhỏ cho bang chủ/bang phó báo danh.

►Thể lệ:

* Giai đoạn 1: 20/5 - 23/5

- Các bang chủ/ bang phó báo danh thông tin Tiên Minh của mình tại: https://forms.gle/RgWo2qV7fqs5k8AT9

- Điều kiện để nhận được tài trợ Tiên Minh bao gồm:

+ Tiên Minh trên 40 thành viên

+ Có group bang, zalo để tụ hợp thành viên.

* Giai đoạn 2: 24/5 - 26/5

- 2 Admin Sam Sam và Nga Nhi sẽ liên hệ với bang chủ/bang phó theo thông tin đã được cùng cấp.

- Bang chủ/bang phó gửi ảnh tiên minh của mình để admin xác nhận

- 2 Admin sẽ gửi 1 bộ code số lượng tương ứng với thành viên trong nhóm của Tiên Minh và 1 code riêng cho Bang chủ/bang phó để cảm ơn.

►Quà tài trợ:

- Thành viên Tiên Minh

+ 1*Nước EXP x2

+ 2 Triệu KNB

+ 2 Thẻ Treo Máy ( 5 tiếng )

+ 2 Tiên Lực Dược Thủy cam

- Bang chủ/bang phó

+ Kim Phụng Vũ x2

+ Tinh Hoa Vũ Dực-Trung x2

+ Nhiếp Hồn Châu x2

+ Tinh Hoa Pháp Bảo-Trung x2

►Phạm vi: All Server

► Lưu ý:

- Code có hạn trong vòng 3 ngày kể từ khi admin gửi cho bang chủ/bang phó. Những tiên hữu hãy mau vào tiên minh để nhận quà trong khi sự kiện diễn ra nhé!

 

Tin khác