[Sự Kiện] Đua Top Tiên Minh Đệ Nhất

21/05/2022 - 13:23:49

【SỰ KIỆN】TIÊN MINH ĐỆ NHẤT, VANG DANH LƯU TRUYỀN

►Thời gian: 10h00 ngày 18/5 -> 24h00 ngày 1/6

►Phạm vi: All server

►Thể lệ:

- Trong thời gian 14 ngày diễn ra sự kiện, các tiên minh tập hợp và nâng cấp lực chiến để vào bảng xếp hạng.

- Sau khi sự kiện kết thúc, TOP 1 tiên minh lực chiến cao nhất sẽ nhận được quà cả tiên minh

- BXH người chơi có thể cập nhật ở trang chủ.

►Phần quà:

- Trưởng Tiên Minh

+ 1 box VIP - vật phẩm outgame

+ Danh hiệu "Đệ Nhất Tiên Minh"

+ 500 Nước Tẩy Luyện

+ 30 Kim Phụng Vũ

(Box quà Vip)

- Phó Tiên Minh

+ 1 box VIP - vật phẩm outgame

+ Danh hiệu "Đệ Nhất Tiên Minh"

+ 300 Nước Tẩy Luyện

+ 20 Kim Phụng Vũ

- Top 10 thành viên có cống hiến nhiều nhất trong tiên minh (do trưởng tiên minh đưa danh sách, trừ trưởng và phó tiên minh)

+ 1 quyển Kỳ Thư độc quyền Chiến giới 4D

+ Danh hiệu "Đệ Nhất Tiên Minh"

+ 200 Nước Tẩy Luyện

+ 10 Kim Phụng Vũ

- Các thành viên còn lại

+ Danh hiệu "Đệ Nhất Tiên Minh"

+ 100 Nước Tẩy Luyện

+ 5 Kim Phụng Vũ

Chúc các Trưởng Tiên Minh có thể chiêu mộ được thành viên để góp sức trở thành Tiên Minh Đệ Nhất

Tin khác