Sự kiện Vote Thời Trang yêu thích nhận Trang Phục Vĩnh Viễn

16/05/2022 - 13:42:52

[SỰ KIỆN] VOTE THỜI TRANG YÊU THÍCH NHẬN TRANG PHỤC VĨNH VIỄN

►Thời gian: 14/5 - 16/5

►Thể lệ:

  • Bình chọn trang phục yêu thích bằng cách thả tim hoặc thả haha
  • Trang phục chiến thắng sẽ được gửi tặng tới tất cả người tham gia sự kiện qua 3 vòng.

►Phần quà:

  • Trang Phục vĩnh viễn

►Lưu ý:

  • Phần quà sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện trong vòng 48h

Link sự kiện : https://www.facebook.com/chiengioi.vplay.vn/posts/118308317539027 

Tin khác