Tham gia "Hẹn Ước" nhận quà khủng khi game ra mắt

12/05/2022 - 11:22:52

SỰ KIỆN THAM GIA HẸN ƯỚC NHẬN QUÀ KHỦNG KHI GAME RA MẮT

1.Thể Lệ: 

  • Đăng ký sớm đạt mốc nhận quà
  • Hẹn ước tại: https://chiengioi.vplay.vn/teaser 
  • Click vào “đăng ký ngay” sẽ hiện popup hẹn ước
  • Thời gian: 10h ngày 11/5/2022 đến 24h ngày 17/5/2022

2.Cách thức:
- Mỗi 1 lượt đăng ký sẽ được tính 1 điểm
- Kết thúc sự kiện, tổng lượt đăng ký đạt quà mốc nào toàn bộ người chơi nhận quà mốc đó (Chỉ phát quà mốc cao nhất)
3.Nhận quà: 
Code của sự kiện là code chung và có hiệu lực trong 2 tuần kể từ ngày open beta

4.Danh sách phần quà:

  • Mốc 1: KNB*1.000.000, Đan tiến bậc linh sủng*10, Chìa khóa kho báu*5, Đá Tấn ng lv2*2
  • Mốc 2: Nước EXPx1.5*1, Đá cường hóa*5, Lệnh Hộ Tống*1, Tinh Hoa Pháp Bảo-Trung*3
  • Mốc 3: Nước EXPx2*1, Ngọc Khóa*100, Đan tiến bậc tọa kỵ*10, U minh phán quan*1
  • Mốc 4: KNB*2.000.000, Thuốc lượt Boss thế giới*2, Đá cường hóa*15, Đá cường hóa-Tiên Khí*15
  • Mốc 5: KNB*3.000.000, Ngọc Khóa*200, Đá Tấn ng lv3*2, Danh hiệu"Cửu tiêu đệ nhất"*1

Tin khác