Hệ Thống Lôi Đài

10/05/2022 - 11:53:04

Người chơi thông qua tính năng Lôi Đài Luận Võ, thực lực tương xứng với xếp hạng 

Khiêu chiến thành công xếp hàng của người chơi và người bị khiêu chiến trao đổi, khiêu chiến thấp bại xếp hạng của người chơi không đổi. Mỗi trận thắng thu hoạch kinh nghiệm tương ứng

Mỗi ngày có 10 lần khiêu chiến, tăng lên Quý Tộc có thể mua ngoài định mức khiêu chiến, trước mắt có thể mua thêm 4 lần khiêu chiến

Lôi Đài kết thúc lúc 22:00 hàng ngày, nhận thưởng theo thứ hạng cuối ngày.


 

Tin khác