Sơn Hải Kinh

10/05/2022 - 11:47:38

Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ trong lịch sử Trung Hoa tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí

Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 75

Hướng dẫn : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp độ 75, Tiên Hữu sẽ mở khoá tính năng Sơn Hải Kinh

Sơn Hải Kinh là một hệ thống trọng yếu trong game. Tính năng minh hoạ bộ sưu tập linh hồn quái vật giúp tăng rất nhiều sức chiến đấu cho người chơi.

Người chơi có thể nhận một lượng lớn thẻ đồ giám của quái vật, người chơi có thể kích hoạt và nâng cấp các thẻ đồ giám. Sự kết hợp của một bộ thẻ đồ giám có thể tăng chiến lực của người chơi.

Để kích hoạt các thẻ đồ giám người chơi cần tiêu hao thẻ đồ giám tương ứng  

Để tăng sao thẻ đồ giám, người chơi cần tiêu hao thẻ đồ giám tương ứng 

Để nâng cấp đồ giám có thể tiêu hoa kinh nghiệm của Sơn Hải Kinh để nâng cấp, kinh nghiệm Sơn Hải Kinh có thể nhận được thông qua các điêm phân giải đồ giám 


 

Tin khác