Kiếm Linh

10/05/2022 - 11:42:12

Giống như Pháp Bảo, Kiếm Linh là một trang bị không thể thiếu giúp nhân vật của các Tiên Hữu lực chiến giúp Tiên Hữu có thể dễ dàng tham chiến trong game

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 200
  • Hướng dẫn :

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp độ 200, Tiên Hữu sẽ mở khoá tính năng 

+ Để nâng cấp độ cho Kiếm Linh, Tiên Hữu có thể dùng Tinh hoa Kiếm Linh thông qua sự kiện vận hành và hoạt động liên đấu 

+ Để tăng sức mạnh của Kiếm Linh các Tiên Hữu có thể thu thập Khí hồn thông qua sự kiện vận hành hoặc liên đấu 

+ Tính năng ngoại trang của Kiếm Linh thay đổi vẻ ngoài cũng như tăng lực chiến của Kiếm Linh. Tiên Hữu thu thập các mảnh Thần Binh qua sự kiện vận hành và liên đấu trong game


 

Tin khác