Hành Trình Tu Tiên

10/05/2022 - 11:32:12

Hệ thống Hành Trình Tu Tiên 

Có 9 giai đoạn của hành trình Tu tiên. Sau khi đạt đến cấp độ quy định, bạn có thể mở khoá nhiệm vụ hành trình Tu Tiên tương ứng. Hoàn tất tất cả nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn sẽ mở ra một kỹ năng thụ động tăng trưởng.

Hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ trong mỗi giai đoạn  có thể nhận các vật phẩm phần thưởng tương ứng.

Hoàn thành càng cớm thì ích lợi càng cao.


 

Tin khác