Ngũ Hành Thiên Thần

10/05/2022 - 11:26:45

Xin chào các Tiên Hữu kính mến !

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu hệ thống ngũ hành của Thiên Thần (Biến Thân) trong game Chiến Giới 4D.

Theo triết học cổ đại, ngũ hành là thuyết vật chất sớm nhất của nhân loại và tồn tại độc lấp với ý thức của con người. Ngũ hành bao gồm : Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Đây là những nguyên tố cơ bản tồn tại trong vạn vật. Chính vì vậy, Chân Mộng 3D đã áp dụng ngũ hành vào hệ thống Thiên Thần (Biến thân) giúp nâng cao trải nghiệm chơi game của Tiên Hữu. 

Mỗi Thiên Thần (Biến Thân) tương ứng với một nguyên tố trong ngũ hành. Ngũ hành tồn tại hai nguyên lý cơ bản : Tương sinh và Tương khắc

● Tương Sinh : Nếu nguyên tố của Thiên Thần tương sinh với nguyên tố của BOSS thì sát thương BOSS nhận giảm 20%.

- Mộc sinh Hoả : Cây khô sinh ra lửa, Hoả lấy Mộc làm nguyên liệu.

- Hoả sinh Thổ : Lửa đốt cháy mọi thứ thành tro bụi, tro bụi vun đắp thành đất.

- Thổ sinh Kim : Kim loại, quặng hình thành từ trong đất.

- Kim sinh Thuỷ : Kim loại nếu bị nung chảy ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra dung dịch ở thể lỏng.

- Thuỷ sinh Mộc : Nước duy trì sự sống của cây cối.

● Tương Khắc : Nếu nguyên tố của Thiên Thần tương khắc với nguyên tố của BOSS thì sát thương BOSS nhận tăng 20%.

- Thuỷ khắc Hoả : Nước sẽ dập tắt lửa.

- Hoả khắc Kim : Lửa mạnh sẽ nung chảy kim loại.

- Kim khắc Mộc : Kim loại được rèn thành dụng cụ để chặt bỏ cây.

- Mộc khắc Thổ : Cây hút hết chất dinh dưỡng khiến đất trở nên khô cằn.

- Thổ khắc Thuỷ : Đất hút nước, có thể thay đổi dòng chảy của nước.


 

Tin khác