Hệ Thống Tứ Tượng

10/05/2022 - 11:21:33

Hệ Thống Tứ Tượng

  • Cách nhận : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh cấp 50 đỉnh cao
  • Hướng dẫn : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh cấp 50 đỉnh cao, Tiên Hữu sẽ mở khoá tính năng Tứ Tượng

+ Tứ Tượng bao gồm 4 linh vật thần thoại : Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi thú tượng mang cho nhân vật một kỹ năng giống Long Hồn giúp gia tăng lực chiến của nhân vật

+ Để nâng cấp Tứ Tượng người chơi tiêu hao Linh hồn kinh nghiệm. Tiên Hữu có thể nhận Linh Hồn kinh nghiệm thông qua sự kiện vận hành và hoạt động trong game

+ Tính năng Đột Phá cũng giúp Tứ Tượng nâng cao sức mạnh, người chơi khi đột phá Tứ Tượng sẽ tiêu hao Dược Thuỷ đột phá. Tiên Hữu có thể nhận Dược Thuỷ thông qua Thủ Lĩnh quốc gia và ghép cây.

+ Ngoài ra trang bị cho Tứ Tượng cũng giúp nâng cao chiến lực cho nhân vật.


 

Tin khác